TKP HEADLINE

ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ


กระบวนการผลิต

การย้อมสีธรรมชาติ คือ การนำเอาวัตถุดิบในธรรมชาติที่ได้จากพืช สัตว์ และแร่ธาตุต่างๆ มาทำการย้อมกับเส้นด้าย เพื่อนำมาใช้ในการทอผ้า เพิ่มสีสันให้กับเส้นด้ายให้มีความสวยงาม ซึ่งมีการสืบทอดเทคนิควิธีการย้อมมายังคนรุ่นหลัง เป็นวิธีการที่ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน ด้วยภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนได้นำเอาองค์ความรู้ในการย้อมสีผ้าด้วยวัสดุจากธรรมชาติที่ไม่เป็นพิษต่อผู้คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมาสู่ลูกหลาน และเป็นเครื่องมือเลี้ยงชีพของชาวชนบท โดยขั้นตอนในการย้อมสีธรรมชาติแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. การทำความสะอาดเส้นไหม/ เส้นฝ้าย ก่อนการย้อม

2. การเตรียมน้ำย้อม

3. การเตรียมสารช่วยย้อม หรือสารช่วยติดสี

4. การย้อมสี ศึกษาเพิ่มเติม

ประเพณีปีใหม่ม้ง

ประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรม

ปีใหม่ม้ง ที่หมู่บ้านของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งประเพณีปีใหม่ของพวกเขาตรงกับ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2 ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะเวลาระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคมของทุกปี ซึ่งในวันปีใหม่นี้ของชาวม้งจัดเป็นงานประเพณีที่ชาวม้งรอคอยอย่างใจจดใจจ่อ เนื่องจากจะเป็นการพบปะกันระหว่างกลุ่มญาติมีประเพณีขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้อาวุโส เป็นวันที่หนุ่มๆสาวๆในหมู่บ้านจะได้เลือกคู่ มีการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีและการละเล่นต่างๆ เช่น ลูกข่าง ลูกช่วง และยังมีการแข่งขันล้อเลื่อนไม้ชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งเป็นกีฬาที่ท้าทายน่าสนใจเป็นอย่างมาก แต่นอกการละเล่นที่สร้างความสนุกสนานแล้วชาวม้งก็ไม่ลืมที่จะทำพิธีกรรมต้อนรับปีใหม่ซึ่งจัดเป็นพิธีกรรมที่ชาวม้งให้ความสำคัญ ศึกษาเพิ่มเติม

ประเพณีโน้มกิ่งฟ้าดอกดำ ดอกแดง


ประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรม

วัฒนธรรมชนเผ่าขมุและประเพณีกินดอกดำดอกแดงโน้มกิ่งฟ้า เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนรู้คุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ศึกษาเพิ่มเติม

ฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ


ประวัติความเป็นมาของแหล่งเรียนรู้

เรียนรู้มาจากตำรา ต่อมาได้มีการศึกษาดูงานจากสถานที่ต่าง ๆ โดยนำความรู้ที่ได้รับมาศึกษาด้วยตัวเอง และหน่วยงานราชการได้เข้ามาศึกษาดูงานที่ได้ทำไป ทดลองไป จนเป็นที่รู้จักและหน่วยงานได้มาติดต่อเป็นวิทยากรสอนตามชุมชนต่าง ๆ และนำสินค้าที่ชุมชนทำขึ้นมาหาตลาด และจำหน่ายสินค้าให้ และสอนให้มีการบริหารและจัดการที่ดี จนเป็นที่รู้จักและสินค้านั้นกลายเป็นสินค้าโอทอปของอำเภอสองแคว ศึกษาเพิ่มเติม

จุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว


รายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยว
จุดผ่อนปรนค้าขายชายแดน บ้านใหม่ชายแดน อำเภอสองแคว น่าน ติดต่อกับ เมืองเชียงฮ่อน สปป.ลาว เปิดทุกวันอาทิตย์
จากน่านขึ้นเหนือไปท่าวังผา ระยะทางประมาณ 44 กม. เลี้ยวซ้ายมือเลยหน้าที่ว่าการอำเภอ ใช้เส้นทาง 1148 อำเภอท่าวังผา-อำเภอสองแคว ระยะทางประมาณ 33 กม. เลยอำเภอสองแควไปอีกหน่อย ทางไป อบต.นาไร่หลวง เลี้ยวขวามือใช้เส้นทาง 1279 ไปตำบลชนแดน จนถึงจุดผ่อนปรนการค้าฯ ชายแดน 20 กม.
สินค้าส่วนใหญ่เป็นของแห้ง ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน อาหารการกินตามฤดูกาล สินค้าเกษตร ส่วนใหญ่ฝั่ง สปป.ลาว จะข้ามมาซื้อในฝั่งไทย หากชอบการเดินทาง ดูวิถิชีวิตเมืองชายขอบ ยามว่างเว้นก็ไปดูให้เห็น ว่าบ้านเมืองเรา บ้านเมืองเขา อยู่กันอย่างไร ศึกษาเพิ่มเติม

หนังสือที่ฉันชอบมอบให้คนอื่นอ่าน กฎแห่งกระจก เรื่อง 8 ขั้นตอนสู่การให้อภัย


กฎแห่งกระจก เรื่อง 8 ขั้นตอนสู่การให้อภัย
ผู้แต่ง : โยชิโนริ โนงุงิ
ผู้บริจาค : พ.อ.อ.สินธ์ สนนา
สาระสำคัญที่ได้จากการอ่าน
8 ขั้นตอนสู่การให้อภัย
ขั้นตอนที่ 1 เขียนรายชื่อ “คนที่ให้อภัยไม่ได้” ลงในกระดาษ
ขั้นตอนที่ 2 ระบายความรู้สึกของตัวเอง
ขั้นตอนที่ 3 จินตนาการสาเหตุของการกระทำ
ขั้นตอนที่ 4 เขียนสิ่งที่ควรขอบคุณ
ขั้นตอนที่ 5 ขอพลังจากคำพูด ศึกษาเพิ่มเติม

หนังสือที่ฉันชอบมอบให้คนอื่นอ่าน เรียนรู้ทุกข์ได้สุขเป็นกำไร เรื่อง ธรรมะดับร้อน


เรียนรู้ทุกข์ได้สุขเป็นกำไร เรื่อง ธรรมะดับร้อน
ผู้แต่ง : ว.วชิรเมธี
ผู้บริจาค : นางนันทิดา ระลึก
สาระสำคัญที่ได้จากการอ่าน
คาถาธรรมะดับร้อนมี 4 ข้อ ดังนี้
1. อย่าเป็นนักจับผิด
2. อย่ามัวแต่คิดริษยา
3. อย่าเสียเวลากับความหวัง
4. อย่าฟังเสียงบาปมิตร ศึกษาเพิ่มเติม

หนังสือที่ฉันชอบมอบให้คนอื่นอ่าน อย่ากลัวที่จะเปลี่ยน จงกล้าที่เปลี่ยนแปลงตัวเองใน 10 นาทีเป็นคนใหม่


อย่ากลัวที่จะเปลี่ยน จงกล้าที่เปลี่ยนแปลงตัวเองใน 10 นาทีเป็นคนใหม่
ผู้แต่ง : นาติยา ทิพย์ไสผาสน์
ผู้บริจาค : นางสาวอรพินท์ เทพกอม
สาระสำคัญที่ได้จากการอ่าน
คุณยายท่านหนึ่งต้องการสมัครเรียนภาษาญี่ปุ่นซึ่งสร้างความประหลาดให้กับเจ้าหน้าที่รับสมัคร ยายบอกว่าได้สะใภ้ชาวญี่ปุ่น เวลาลูกชายและลูกสะใภ้กลับมาบ้านพวกเขาชอบพูดอะไรกันไม่รู้คุณยายฟังไม่ออก จึงอยากมาเรียนภาษาญี่ปุ่น เหตุการณ์นี้มักเกิดขึ้นเสมอเรามักคิดว่าเริ่มต้นสายเกินไปเลยละทิ้งเสียแต่หารู้ไม่ว่าไม่มีคำว่าสายเกินเรียน ที่รู้สึกว่ากำลังท้อแท้หมดหนทาง นั้นเป็นแค่ความคิดที่คุณสร้างขึ้นเองเพราะไม่คิดหาหนทางอื่นทำแต่สิ่งที่เคยชิน หนทางจึงคับแคบลง ให้คุณปล่อยวางทุกอย่างให้เป็นศูนย์แล้วเริ่มต้นใหม่ พลังอันยิ่งใหญ่สามารถดลบันดาลได้ทุกสิ่ง แม้แต่คนเรียนไม่เก่งก็ประสบความสำเร็จได้เช่นกัน ศึกษาเพิ่มเติม

หนังสือที่ฉันชอบมอบให้คนอื่นอ่าน ลวงตา ลวงใจ


ลวงตา ลวงใจ
ผู้แต่ง : พระชาญชัย อธิปโญ
สำนักพิมพ์ : คำต่อคำ
ผู้บริจาค : นายกมล สุทธาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษก
สาระสำคัญที่ได้จากการอ่าน
เมื่อเอ่ยถึงนักโทษ เรามักจะนึกถึงผู้ที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำ อันเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็ไม่ประสงค์ที่จะเป็นนักโทษ “นักโทษ” ในที่นี้มิได้หมายถึงคนถูกคุมขัง แต่หมายถึง นักเพ่งโทษคนอื่น ซึ่งนิสัยชอบโทษคนอื่นซึ่งดูว่าจะเป็นกันแทบทุกคนและสร้างความบาดหมางให้กับผู้ที่เราเพ่งโทษเขา การเห็นความผิดพลาดของเราเองต่างหาก เป็นโอกาสที่เราจะได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเราเอง เราต้องเข้าใจและยอมรับความจริงว่าไม่มีใครเป็นผู้ที่สมบูรณ์ที่สุด ทำอะไรไม่ผิดพลาดเลย ยิ่งกว่าการถูกขังอยู่ในเรือนจำเสียอีก ศึกษาเพิ่มเติม

หนังสือที่ฉันชอบมอบให้คนอื่นอ่าน เปลี่ยนวิธีทำงานแค่ 1% คุณก็แซงหน้าคน 99% ได้แล้ว


เปลี่ยนวิธีทำงานแค่ 1% คุณก็แซงหน้าคน 99% ได้แล้ว
ผู้แต่ง : โคโนะ เอตาโร่
สำนักพิมพ์ : วี เลิร์ท
ผู้บริจาค : นายประชา แสนกลาง นายอำเภอสองแคว
สาระสำคัญที่ได้จากการอ่าน
“การสอนงานคนอื่น คือการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด” เวลาสอนงานคนอื่น ถึงแม้จะเป็นงานที่คุณทำอยู่ทุกวัน คุณก็ต้องอธิบายในแต่ละขั้นตอนในการทำงานนั้นให้เขาฟัง ในขณะที่อธิบาย คุณต้องใช้กระบวนการในการวิเคราะห์ ตามหลักเหตุผลแล้วนำเอามาประกอบกันเพื่อให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น การสอนงานคนอื่น หมายถึงการพัฒนาความสามารถของคนรอบตัวคุณ การสอนงานดูเหมือนเป็นการกระทำเพื่อเพื่อนร่วมทีม แต่จริงๆ แล้วมันส่งตีย้อนกลับมาหาตัวคุณเอง
ดังคำกล่าวว่า “ความเห็นอกเห็นใจไม่ได้มีไว้เพื่อคนอื่น” ศึกษาเพิ่มเติม

แนะนำหนังสือ กฎทองของมาร์ธา สจ๊วต


กฎทองของมาร์ธา สจ๊วต
ผู้แต่ง : สจ๊วต,มาธา
แปล : อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์
สำนักพิมพ์ : อินสปายร์
ปีที่พิมพ์ : 2550
สาระสำคัญที่ได้จากการอ่าน
มาร์ธา สจ๊วต นักธุรกิจหญิงชาวอเมริกันผู้สร้างตำนานแห่งความสำเร็จในการสร้างธุรกิจ มุมมองที่เปิดเผยของมาร์ธาเกี่ยวกับความสำเร็จของธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่กำลังก่อตั้ง หรือคุณกำลังทำงานอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่ กฎทองของมาร์ธา คือ คู่มือที่จำเป็นสำหรับผู้นำธุรกิจในทุกระดับ ที่จะบอกถึงวิธียกระดับความคิดสร้างสรรค์และคงไว้ซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ
ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
หลายคนมองว่า หลายๆ สิ่งไม่น่าจะไปด้วยกันได้ เช่น ศิลปะกับธุรกิจ การออกแบบกับการสร้าง ภาพจากสื่อและสินค้าที่จับต้องได้ แต่ไม่ใช่มาร์ธา สจ๊วต สิ่งที่เธอได้ค้นพบคือหนทางที่ผสมผสานทั้งความสุนทรีย์ การสื่อสาร และการค้าเข้าด้วยกัน เพื่อเปิดหนทางแห่งความสำเร็จให้แก่ตัวคุณเอง ศึกษาเพิ่มเติม

แนะนำหนังสือ 7 พลัง สร้างความสำเร็จ ผู้แต่ง : เซลมา , อเล็กซ์ โรบิรา


7 พลัง สร้างความสำเร็จ
ผู้แต่ง : เซลมา , อเล็กซ์ โรบิรา
แปล : เชษฐภัทร วิสัยจร
สำนักพิมพ์ : อินสปายร์
ปีที่พิมพ์ : 2551
สาระสำคัญที่ได้จากการอ่าน
เรื่องเล่าของการแสวงหาสมบัติอันล้ำค่าของอัศวินหนุ่มในดินแดนแห่งชะตากรรม ที่ที่พาให้เขาเจอกับสิ่งกีดขวาง ความน่าพรั่นพรึง ตลอดจนชัยชนะ รวมทั้งได้เรียนรู้ความกล้าหาญ ความปรารถนา ความหวาดกลัว และมิตรภาพเหนือสิ่งอื่นใด เมื่ออ่านจบจะตระหนักถึงเพื่อนร่วมทางคนสำคัญที่สุดผู้ที่ร่วมย่างก้าวเคียงข้างเสมอไปในเส้นทางดินแดนชีวิตนั่นก็คือ ตัวคุณ นี่คือหนังสือเพื่อการพัฒนาตนเองในรูปแบบนิยายแฝงข้อคิดให้คุณได้ใช้ทัศนคติเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งเพื่อความสำเร็จ คุณจะได้พัฒนาความสามารถจนเต็มศักยภาพ โดยอาศัยพลังภายในของคุณอันจะพาคุณไปสู่เป้าหมายในชีวิต
ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
7 พลัง สร้างความสำเร็จ จะชี้ทางไปสู่การดึงพลังอำนาจที่ซุกซ่อนในตัวคุณและจะช่วยเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่ออุปสรรค รวมไปถึงความล้มเหลวให้กลายเป็นขั้นบันไดที่แข็งแกร่ง ส่งคุณไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จในชีวิตด้วยตัวของคุณเอง “ทุกคนคือผู้กำหนดโชคชะตาตัวเอง เพียงแค่คิดว่าทำได้ คุณก็คือผู้ชนะที่แท้จริง” ศึกษาเพิ่มเติม

แนะนำหนังสือ สอนลูกน้อยเป็นเศรษฐีจากเงินร้อยสู่เงินล้าน


สอนลูกน้อยเป็นเศรษฐีจากเงินร้อยสู่เงินล้าน
ผู้แต่ง : ปรีชาวณิชย์
สำนักพิมพ์ : อะเบ๊าท์ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์ : 2557
สาระสำคัญที่ได้จากการอ่าน
“ถ้าไม่เริ่มสอนลูกตั้งแต่ตอนนี้ แล้วจะต้องรอถึงเมื่อไหร่” หนังสือเขียนเพื่อช่วยพ่อแม่ทุกคน คำแนะนำดีๆ รวบรวมมาจากหลายๆ ครอบครัวในหลายๆ ด้านที่พ่อแม่ปรารถนามอบให้แก่ลูก และที่สำคัญที่สุดคือความห่วงใยในเรื่อง การเงิน ของลูกในอนาคต พ่อแม่จึงปลูกฝังเรื่องการเงินที่ถูกต้องให้กับลูกเสียตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อให้ลูกรู้จักคุณค่าของเงิน สอนให้เขารู้จักเก็บออม ใช้เงินให้เป็นประโยชน์สูงสุด คุณพ่อคุณแม่จะได้มั่นใจได้ว่าอนาคตของลูกนั้นจะเต็มไปด้วยหลักประกันของความมั่นคงในชีวิตที่ชื่อว่า “เงินทองของมีค่า” ศึกษาเพิ่มเติม

แนะนำหนังสือ ป๋องแป๋ง


สาระสำคัญที่ได้จากการอ่าน
ป๋องแป๋ง เด็กชายจอมซนคนเก่ง ฉลาดสมวัย สดใสร่าเริง อารมณ์ดี มีความเป็นสุภาพบุรุษ ชอบเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในโลกกว้าง ในบ้านที่มี ปู่ ยาย พ่อ แม่ ป๋องแป๋งรู้จักการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับคนที่วัยต่างกัน การปรับตัวเข้าหาผู้ใหญ่ ความนอบน้อม มีน้ำใจ ในหลากหลายกิจกรรมที่ป๋องแป๋งร่วมทำกับคนในครอบครัว
ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
ครอบครัว เป็นสถาบันหลักในการหล่อหลอมบุคลิกภาพ ความคิด ทัศนคติ ให้เด็กเติบโตมาเป็นคนแบบไหน การให้ความรักความอบอุ่นจะช่วยให้เด็กมีความมั่นคงทางจิตใจ ไม่หลงไปกับสิ่งยั่วยุได้ง่าย เด็กจะเรียนรู้และซึมซับในเรื่องมารยาทและกาลเทศะเป็นประโยชน์กับเด็กในการเข้าสังคมเมื่อเขาเติบโตขึ้นต่อไป ศึกษาเพิ่มเติม

แนะนำหนังสือ ทุกข์ไม่นาน เดี๋ยวมันก็ผ่านไป


ทุกข์ไม่นาน เดี๋ยวมันก็ผ่านไป
ผู้แต่ง : ว.วชิรเมธี
สำนักพิมพ์ : ทูเดย์
ปีที่พิมพ์ : 2556
สาระสำคัญที่ได้จากการอ่าน
ในโลกนี้มีสิ่งมหัศจรรย์อยู่มากมาย แต่ในทัศนะของผู้เขียนคิดว่าสิ่งมหัศจรรย์ 4 สิ่งต่อไปนี้ สำคัญที่สุดคือ
1. ชีวิต
2. ธรรมะ
3. ปัญญา
4. สุขภาพ
“ บ่อยครั้งที่เรากังวล เราเครียด เราทุกข์ บางทีอาจถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับ ครั้นเวลาผ่านไปความทุกข์ก็คลายลง สิ่งที่เคยเป็นทุกข์แสนสาหัสกลายเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป บางครั้งความทุกข์ ไร้ทางออก ผิดหวัง ท้อแท้ แทบจะฆ่าตัวตาย แท้จริง ความทุกข์เป็นแค่ของชั่วคราว เป็นบททดสอบที่สอบเสร็จก็เปลี่ยนข้อสอบใหม่ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และก็ดับไป ศึกษาเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดน่าน. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand