TKP HEADLINE

แนะนำหนังสือ ป๋องแป๋ง


สาระสำคัญที่ได้จากการอ่าน
ป๋องแป๋ง เด็กชายจอมซนคนเก่ง ฉลาดสมวัย สดใสร่าเริง อารมณ์ดี มีความเป็นสุภาพบุรุษ ชอบเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในโลกกว้าง ในบ้านที่มี ปู่ ยาย พ่อ แม่ ป๋องแป๋งรู้จักการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับคนที่วัยต่างกัน การปรับตัวเข้าหาผู้ใหญ่ ความนอบน้อม มีน้ำใจ ในหลากหลายกิจกรรมที่ป๋องแป๋งร่วมทำกับคนในครอบครัว
ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
ครอบครัว เป็นสถาบันหลักในการหล่อหลอมบุคลิกภาพ ความคิด ทัศนคติ ให้เด็กเติบโตมาเป็นคนแบบไหน การให้ความรักความอบอุ่นจะช่วยให้เด็กมีความมั่นคงทางจิตใจ ไม่หลงไปกับสิ่งยั่วยุได้ง่าย เด็กจะเรียนรู้และซึมซับในเรื่องมารยาทและกาลเทศะเป็นประโยชน์กับเด็กในการเข้าสังคมเมื่อเขาเติบโตขึ้นต่อไป ศึกษาเพิ่มเติม

Share this:

แสดงความคิดเห็น

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดน่าน. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand