TKP HEADLINE

แนะนำหนังสือ สอนลูกน้อยเป็นเศรษฐีจากเงินร้อยสู่เงินล้าน


สอนลูกน้อยเป็นเศรษฐีจากเงินร้อยสู่เงินล้าน
ผู้แต่ง : ปรีชาวณิชย์
สำนักพิมพ์ : อะเบ๊าท์ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์ : 2557
สาระสำคัญที่ได้จากการอ่าน
“ถ้าไม่เริ่มสอนลูกตั้งแต่ตอนนี้ แล้วจะต้องรอถึงเมื่อไหร่” หนังสือเขียนเพื่อช่วยพ่อแม่ทุกคน คำแนะนำดีๆ รวบรวมมาจากหลายๆ ครอบครัวในหลายๆ ด้านที่พ่อแม่ปรารถนามอบให้แก่ลูก และที่สำคัญที่สุดคือความห่วงใยในเรื่อง การเงิน ของลูกในอนาคต พ่อแม่จึงปลูกฝังเรื่องการเงินที่ถูกต้องให้กับลูกเสียตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อให้ลูกรู้จักคุณค่าของเงิน สอนให้เขารู้จักเก็บออม ใช้เงินให้เป็นประโยชน์สูงสุด คุณพ่อคุณแม่จะได้มั่นใจได้ว่าอนาคตของลูกนั้นจะเต็มไปด้วยหลักประกันของความมั่นคงในชีวิตที่ชื่อว่า “เงินทองของมีค่า” ศึกษาเพิ่มเติม

Share this:

แสดงความคิดเห็น

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดน่าน. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand