TKP HEADLINE

จุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว


รายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยว
จุดผ่อนปรนค้าขายชายแดน บ้านใหม่ชายแดน อำเภอสองแคว น่าน ติดต่อกับ เมืองเชียงฮ่อน สปป.ลาว เปิดทุกวันอาทิตย์
จากน่านขึ้นเหนือไปท่าวังผา ระยะทางประมาณ 44 กม. เลี้ยวซ้ายมือเลยหน้าที่ว่าการอำเภอ ใช้เส้นทาง 1148 อำเภอท่าวังผา-อำเภอสองแคว ระยะทางประมาณ 33 กม. เลยอำเภอสองแควไปอีกหน่อย ทางไป อบต.นาไร่หลวง เลี้ยวขวามือใช้เส้นทาง 1279 ไปตำบลชนแดน จนถึงจุดผ่อนปรนการค้าฯ ชายแดน 20 กม.
สินค้าส่วนใหญ่เป็นของแห้ง ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน อาหารการกินตามฤดูกาล สินค้าเกษตร ส่วนใหญ่ฝั่ง สปป.ลาว จะข้ามมาซื้อในฝั่งไทย หากชอบการเดินทาง ดูวิถิชีวิตเมืองชายขอบ ยามว่างเว้นก็ไปดูให้เห็น ว่าบ้านเมืองเรา บ้านเมืองเขา อยู่กันอย่างไร ศึกษาเพิ่มเติม

Share this:

แสดงความคิดเห็น

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดน่าน. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand