TKP HEADLINE

ฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ


ประวัติความเป็นมาของแหล่งเรียนรู้

เรียนรู้มาจากตำรา ต่อมาได้มีการศึกษาดูงานจากสถานที่ต่าง ๆ โดยนำความรู้ที่ได้รับมาศึกษาด้วยตัวเอง และหน่วยงานราชการได้เข้ามาศึกษาดูงานที่ได้ทำไป ทดลองไป จนเป็นที่รู้จักและหน่วยงานได้มาติดต่อเป็นวิทยากรสอนตามชุมชนต่าง ๆ และนำสินค้าที่ชุมชนทำขึ้นมาหาตลาด และจำหน่ายสินค้าให้ และสอนให้มีการบริหารและจัดการที่ดี จนเป็นที่รู้จักและสินค้านั้นกลายเป็นสินค้าโอทอปของอำเภอสองแคว ศึกษาเพิ่มเติม

Share this:

แสดงความคิดเห็น

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดน่าน. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand